تقویت کننده فیبر نوری – قسمت اول

 تقویت کننده فیبری تعریف: تقویت‌کننده‌های‌ نوری با فیبرهای آلاییده به عنوان محیط بهره تقویت‌کننده‌های فیبری، تقویت‌کننده‌های‌ نوری هستند که برپایه فیبرهای نوری به عنوان محیط بهره[۱] بنا شده‌اند. در اغ…

انواع قطبش

انواع قطبش قطبش   (Polarization) یکی از ویژگی‌های امواج عرضی است که جهتِ نوسان را در صفحهٔ عمود بر انتشار موج نشان می‌دهد. در الکترومغناطیس، قطبشِ یک موج الکترومغناطیسی مانند نور، نشان‌دهندهٔ جهت بردا…

معرفی،ساختار و نحوه عملکرد فیبر نوری

فیبر نوری چیست و کاربرد و عملکرد فیبر نوری چگونه است؟   فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است . امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر: شبکه های تلفن شهری و بین شهری ، شبکه های کام…

فیبر نوری

تاریخچه مخابرات نوری :  در طول سالهای گذشته شکلهای مختلفی از سیستمهای مخابراتی عرضه شده است علت اصلی این حرکت و پیشرفت  ،ارسال و انتقال اطلاعات و پیامها به فاصله های دورتر و افزایش سرعت انتقال و حجم ب…